zoeken X

e-college: Professionale autonomie

Waarom is het belangrijk? Wat heb je eraan als professional? Hoe draagt het bij aan nog betere hulp? Welke informatie is van belang? Waar vind je die? Wat moet/kun je doen? Al deze vragen worden beantwoord in deze mini-colleges. 

Professionals uit het werkveld komen aan het woord en vertellen wat professionele autonomie betekent voor de organisatie en voor de professional, hoe reflectie is georganiseerd en hoe ze hier samen vorm aan geven.