zoeken X

Werken als jeugdprofessional

Als jij nog beter wordt in je vak, neemt de kwaliteit van je werk toe. En als alle professionals in het jeugddomein zich doorontwikkelen, neemt de kwaliteit van de hele beroepsgroep toe en daarmee van de complete hulpverlening. De doelen van de Jeugdwet - juiste hulp op maat, meer samenhang, meer ruimte voor professionals - komen zo beter in het bereik.

Werken aan beroepsontwikkeling is voor iedere professional van belang, ongeacht functie of opleidingsniveau. Meer over het belang van jezelf blijven ontwikkelen als jeugdprofessional ontdek je in het e-college beroepsontwikkeling:

“Cliëntgericht werken is de belangrijkste reden waarom we actief met beroeps­ontwikkeling bezig moeten zijn. Elke cliënt verdient je volledige aandacht. Als je je blijft ontwikkelen, blijf je scherp en houd je lol in je werk.”

marieke verhappen klein

Lees het interview met Marieke Verhappen over het belang van beroepsontwikkeling.

Competentieprofiel Jeugd- en gezinsprofessionals
Als je je verder wilt bekwamen in je vak, moet je eerst weten waar je nu staat. Over welke competenties beschik je al? Welke zou je verder kunnen ontwikkelen? Het competentieprofiel voor jeugd- en gezinsprofessionals is hiervoor een waardevolle bron. Het helpt je om te ontdekken welke competenties je nog verder moet ontwikkelen. Check het competentieprofiel. 

Op basis hiervan is een tool ontwikkeld:

Werken aan je vakbekwaamheid?

Competentietool

Je kunt de competentietool gebruiken om te kijken wat er van je verwacht wordt.

Waar sta je en hoe kun je jezelf nog verder bekwamen?

Ga naar de competentietool

Beroepsregistratie
Werk je op hbo­-niveau of hoger binnen de jeugdhulp en/of jeugdbescherming? Dan is beroepsregistratie een middel om te blijven werken aan je beroepsontwikkeling. Met registratie maak je zichtbaar dat je werkt aan vakbekwaamheid. En het is een stok achter de deur om opleidingen, trainingen, intervisie en supervisie te volgen. De Stichting Kwaliteitsregister Jeugd beheert het beroepsregister voor jeugd- en gezinsprofessionals, jeugdzorgwerkers, pedagogen en psychologen. Gezondheidszorgpsychologen, artsen, psychotherapeuten en verpleegkundigen zijn geregistreerd in het BIG-register. Lees meer in deze brochure.

Meer informatie wie zich moeten registreren? Ga naar het Kwaliteitskader Jeugd.

Meer informatie over beroepsethiek? Ga naar de pagina Beroepsethiek.

Studeer je nog?

Volg jij een hbo-opleiding binnen de sector hogere sociale studies, waarmee je straks als professional aan de slag gaat in jeugdhulp en jeugdbescherming? Lees in onze factsheet wat er van jou wordt verwacht met betrekking tot beroepsregistratie.

Beroepsverenigingen
Binnen de jeugdhulp en jeugdbescherming zijn beroepsverenigingen actief. Zij geven stem aan professionals in de jeugdhulpverlening en jeugdbescherming en behartigen hun belangen. De verenigingen agenderen, organiseren en werken mee aan de ontwikkeling en autorisatie van richtlijnen en houden de gedragsregels in de beroepscode actueel. Ook bieden zij trainingen en masterclasses. En ze geven informatie over intervisie en supervisie. Op deze manier ondersteunen beroepsverenigingen professionals in hun ontwikkeling.

“Er zijn maar weinig mensen die precies weten hoe het in de jeugdgezondheidszorg toegaat, hoe dat georganiseerd is. Mensen die daar werken, weten het beste wat hun bijdrage kan zijn en niet een ander. Daarom vind ik het belangrijk dat ik word vertegenwoordigd door een beroepsvereniging.” Lees in de dubbelinterviews over de meerwaarde van lid zijn van een beroepsvereniging.

Lees wat jeugdprofessionals in de enquête over het functioneren van de Jeugdwet naar voren brachten:
Evaluatie Jeugdwet: De stem van de professional