zoeken X

Inspiratie

Met de nieuwe Jeugdwet zijn er andere eisen gekomen aan het werk van jeugdhulpverleners. Je moet blijven leren en je blijven ontwikkelen. De verhoudingen tussen professionals, aanbieders en gemeenten zijn er ook door veranderd. Wat betekenen al deze veranderingen voor jou op de werkvloer? 12 praktijkvoorbeelden laten zien hoe anderen hiermee omgaan.

De 12 praktijkvoorbeelden zijn tot stand gekomen binnen het project ‘Samen Beter, Beter Samen’ en vallen uiteen in 2 deelprojecten ‘Cliëntgericht werken en samen leren’ en ‘Samen werken aan kwaliteit in gemeenten’.

Cliëntgericht werken en samen leren

Hieronder vind je 6 voorbeelden van jeugdorganisaties die actief bezig zijn met cliëntgericht werken en samen leren.

 • Praktijkvoorbeeld 1 - Samen leren en samenwerken
 • Praktijkvoorbeeld 2 - Cliëntgericht werken is een kunst
 • Praktijkvoorbeeld 3 - Bewustwording in bejegening
 • Praktijkvoorbeeld 4 - De impact van jeugdhulp en verantwoording richting de gemeente
 • Praktijkvoorbeeld 5 - Echt leren van cliënttevredenheidsonderzoeken
 • Praktijkvoorbeeld 6 - Verbeteren van samenwerking tussen pleegouders, jeugdbeschermers en pleegzorgbegeleiders

 

Samen werken aan kwaliteit in gemeenten

Hieronder vind je 6 voorbeelden van hoe gemeenten werken aan het verbeteren van de kwaliteit van jeugdhulp:

 • Praktijkvoorbeeld 7 - Werken vanuit kernwaarden
 • Praktijkvoorbeeld 8 - Leren van ervaringen van inwoners
 • Praktijkvoorbeeld 9 - Ruimte voor de professional
 • Praktijkvoorbeeld 10 - Één gezin, één plan en samenwerken in een wijkteam
 • Praktijkvoorbeeld 11 - Stimuleren van professionele autonomie
 • Praktijkvoorbeeld 12 - Verbeter de samenwerking tussen beleidsmakers en uitvoerders
Over het programma

In het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PJ&J) wordt door het werkveld samengewerkt om het doel van de Jeugdwet te verwezenlijken. Om de kwaliteit van hulp aan kinderen en jongeren verder te verbeteren vindt een transformatie plaats. PJ&J geeft daar binnen verschillende thema’s vorm aan.