zoeken X

Samen werken aan professionalisering

Eigenlijk is het heel simpel: de kwaliteit van de jeugdhulp en jeugdbescherming staat of valt met de kwaliteit van de jeugdhulpverleners. Dat klinkt logisch toch? Maar hoe geef je in de praktijk vorm aan het professionaliseringsproces? Bekijk hoe anderen hiermee omgaan aan de hand van de praktijkvoorbeelden. Of maak gebruik van de handige tools.

Wie doet wat

Professionals

Als professional in de jeugdzorg stel je boven alles het kind centraal. Je werkt daarbij volgens je beroepscode en richtlijnen, neemt de ruimte om zelf naar oplossingen te zoeken voor een hulpvraag en zorgt dat je je blijft ontwikkelen.

Gemeenten

Gemeenten vervullen de rol van opdrachtgever, inkoper en regisseur van jeugdhulp. Wees je daarom bewust van de pet die je op hebt. Bevorder vakmanschap door eisen te stellen aan de kwaliteit van de zorg en de juiste professional op de juiste plek in te zetten.

Zorgaanbieders

Professionals moeten zich kunnen ontwikkelen en jij moet ze als aanbieder van jeugdhulp daartoe in de gelegenheid stellen. Zorg ervoor dat medewerkers hun vakbekwaamheid kunnen bijhouden en geef ze de ruimte om verantwoorde en goede hulp te bieden.

Magazine

Samen werken aan professionalisering

Ga sámen aan de slag met de nieuwe professionaliseringsopgaven door te leren van en met elkaar.

Download magazine

Filmpje

Samen beter, Beter samen

Kijk hier de film Samen Beter, Beter Samen met ervaringen die professionals en jongeren hiermee hebben opgedaan. Voer het gesprek in jullie team wat jullie herkennen en wat jullie anders doen.

 

Bekijk het filmpje

Over het programma

In het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PJ&J) wordt door het werkveld samengewerkt om het doel van de Jeugdwet te verwezenlijken. Om de kwaliteit van hulp aan kinderen en jongeren verder te verbeteren vindt een transformatie plaats. PJ&J geeft daar binnen verschillende thema’s vorm aan.