zoeken X

Tools

Hier vind je een overzicht van alle tools, brochures en handreikingen voor jeugdhulpverleners, aanbieders en gemeenten die praktisch aan de slag willen met de professionalisering van het jeugddomein.

De tools zijn onderverdeeld over de onderwerpen:

Samenwerken

Jeugdhulpverleners, aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming, gemeenten: allemaal spelen ze een belangrijke rol binnen de professionalisering van het jeugddomein. Maar wie doet wat? En hoe zorg je dat je denkt en handelt vanuit dezelfde waarden? Deze tools helpen je op weg.

Magazine 
Álles wat je moet weten over professionalisering in de jeugdhulp en jeugdbescherming in één magazine met tools, interviews en praktijkvoorbeelden. Download het magazine “Samenwerken aan professionalisering”.

Rollen en verantwoordelijkheden 
Hoe kun jij als jeugdhulpverlener of jeugdbeschermer nog betere hulp bieden? En wat is daarbij de rol van je werkgever en de gemeente? Bekijk het in deze interactieve pagina.

Mini-canon
De kwaliteit van de jeugdhulp verbeteren heeft veel meer kans op succes als iedereen vanuit dezelfde waarden denkt en werkt. Maar welke zijn dat? En heeft iedereen dit helder voor ogen? Met de mini­-canon ga je hierover met elkaar in gesprek. Het is een totaaloverzicht aan waarden. Je kunt met dit instrument samen bepalen welke waarden in jullie top 10 thuis horen. Download de mini-canon en de werkinstructie.

Zelftest
Heb je moeite te bepalen welke tool of instrument voor jou het handigst is? Doe dan de zelftest.

Werken als jeugdprofessional 

Om je te helpen je verder te bekwamen in je vak zijn onderstaande tools ontwikkeld.

E-college beroepsontwikkeling 
In het e-college beroepsontwikkeling leer je meer over het bijhouden van je vakbekwaamheid door reflectie, scholing en beroepsregistratie. 

Competentieprofiel jeugd- en gezinsprofessional
Het competentieprofiel helpt je om te ontdekken welke competenties je nog verder moet ontwikkelen. Met werk­ervaring, scholing en goede reflectiemomenten werk je aan jouw toekomst in de jeugdhulp of jeugdbescherming. Kom je er alleen niet uit? Ga in je organisatie op zoek naar collega’s die je kunnen helpen om een vakvolwassen professional te worden. Ga naar het competentieprofiel.

Competentietool jeugd- en gezinsprofessional
Op basis van het competentieprofiel is ook een competentietool ontwikkeld. Je gebruikt deze tool om te kijken wat er van je verwacht wordt. Waar sta je en hoe kun je jezelf nog verder bekwamen? Ga naar de competentietool. 

Competentiequiz jeugd- en gezinsprofessional
Wil je weten hoe ver jij op weg bent naar vakvolwassenheid? Je test het snel en eenvoudig met de competentiequiz.

Sleutelkaartjes
Wat vraagt cliëntgericht werken van jou en je team? Dat maak je snel inzichtelijk met de sleutelkaartjes. Op de kaartjes staan adviezen van cliënten en professionals. Je zet de sleutels in om met collega’s in gesprek te gaan over wat voor kinderen, jongeren, jongvolwassenen en (pleeg)- ouders belangrijk is in de hulpverlening. Download de sleutelkaartjes.

Beroepsethiek

Onderstaande tools helpen je bij het omgaan met beroepsethische vraagstukken en het werken volgens je professionele standaard.

E-college beroepscode
In het e-college beroepscode leer je wat werken volgens een beroepscode in de praktijk betekent.

E-college professionele autonomie
Ontdek in het e-college professionele autonomie hoe andere professionals en organisaties omgaan met professionele autonomie.

Het Kompas
Het Kompas is het naslagwerk voor beroepscode, beroepsethiek en tuchtrecht. Ga naar het Kompas.

Model Professioneel Statuut
Heeft jouw organisatie nog geen professioneel statuut? Gebruik hiervoor het model Professioneel Statuut Jeugdhulp en Jeugdbescherming. Download het model Professioneel Statuut.

Cirkel van professioneel verlangen
Inventariseer met je collega’s de stand van zaken rondom professionele autonomie in jouw organisatie via de cirkel van professioneel verlangen en ga aan de slag met verbeteracties. Download de cirkel van professioneel verlangen.

Stellingenspel 
Met behulp van 32 stellingen kom je tot een gedeeld beeld van wat professionele autonomie is en krijg je inzicht in hoe jouw collega’s hierover denken. Download het stellingenspel.

Professionaliseringsspel
Met het Professionaliseringsspel krijg je concrete handvatten aangereikt waarmee je in de organisatie en - of zelf - aan de slag kunt. Het maakt uitwisseling van kennis, beelden, visies en ideeën op een leuke manier mogelijk. Download het professionaliseringsspel.

Verantwoord werk toedelen 

Wanneer zet je een geregistreerde professional in en wanneer hoeft dat niet? En hoe geef je de samenwerking tussen geregistreerde en niet-geregistreerde professionals vorm? Deze tools helpen je hierbij.

Quiz 
Wat weet jij van de norm van de verantwoorde werktoedeling? Test jouw kennis via de quiz.

Kwaliteitskader Jeugd
Het Kwaliteitskader Jeugd beschrijft wanneer je een geregistreerde en niet-geregistreerde professional moet inzetten. Ga naar het Kwaliteitskader Jeugd.

Afwegingskader Kwaliteitskader Jeugd 
In het afwegingskader zijn de indicatoren voor het inzetten van geregistreerde en niet-geregistreerde professionals schematisch weergegeven. Download het afwegingskader. 

Gezamenlijk inzetten geregistreerde en niet-geregistreerde professionals
Meer weten over wie waarvoor verantwoordelijk is bij de samenwerking tussen niet-geregistreerde en geregistreerde collega’s? Download de brochure “Gezamenlijk inzetten van geregistreerde en niet-geregistreerde professionals”.

Persoonsgebonden budget
Meer weten over verantwoord werk toedelen, de PGB en de gemeente? Download de brochure “Het persoons­gebonden budget (PGB) en de inzet van de juiste professional”.

Wijkteams
Wijkteams heb je in allerlei soorten en maten. Ze kunnen ver­schillen wat betreft takenpakket en organisatiestructuur, maar moeten zich allemaal houden aan de norm van de verantwoorde werktoede­ling. In de praktijk zijn er vaak vra­gen over hoe je de norm toepast in wijkteams. Download de brochure “Werk verantwoord toedelen in wijkteams”.