zoeken X

Sleutels van kinderen, jongeren, jongvolwassenen, (pleeg)ouders en professionals voor nog betere hulp!

Een van de sleutels tot succes is het samen met kinderen, jongeren, jongvolwassenen en (pleeg)ouders zoeken naar oplossingen voor de hulpvraag, en ook samen aan die oplossingen bijdragen. Wat vraagt dat in de praktijk van jeugdhulpverleners en cliënten? Wat heb je (van elkaar) nodig om samen te komen tot een goede aanpak. De sleutels zijn adviezen van cliënten en professionals. Je kunt de sleutels inzetten om met collega’s in gesprek te gaan over wat voor kinderen, jongeren, jongvolwassenen en (pleeg)ouders belangrijk is in de hulpverlening. En over wat dat van jou vraagt als het gaat om bejegening, communicatie en houding? Bekijk bijvoorbeeld met collega’s de filmpjes of ga met je team aan de slag met de sleutel-kaartjes. 

Slim vectorobject1
kinderen
Slim vectorobject1
Kinderen
 • Als je mij vertrouwen geeft, voel ik mij gewaardeerd
 • Je mag als hulpverlener ook grapjes maken
 • Door goede informatie te geven, hebben ik en mijn ouders duidelijkheid
 • Gezelligheid vind ik belangrijk
 • Probeer altijd eerlijk te zijn als hulpverlener
 • Probeer mij als het kan meer vrijheid te geven
Slim vectorobject1
Slim vectorobject
jongeren
Slim vectorobject
Jongeren
 • Door aan te geven wat ik goed doe, motiveer je mij
 • Groepsgenoten kunnen elkaar helpen
 • Probeer open te staan voor elkaar
 • Laat merken dat je er bent
 • Luister naar elkaar
 • Probeer feedback te vragen als jeugdprofessional
 • Geef ons de ruimte om fouten te maken
 • Laat ons weten waar we aan toe zijn
 • Geef eens een knuffel
Slim vectorobject1
Slim vectorobject2
jongvolwassenen
Slim vectorobject2
Jongvolwassenen
 • Als je met mij praat en niet over mij, voel ik mij gehoord
 • Zet meer ervaringsdeskundigen in in de jeugdhulp
 • Geef ons meer en betere voorlichting over 18-/+
 • Investeer in vaste gezichten en contactpersonen
 • Werk samen met mij, niet voor mij
 • Probeer open te staan voor nieuwe werkwijzen
 • Laat de communicatie aansluiten bij mijn niveau
 • Probeer open te staan voor feedback
Slim vectorobject1
Slim vectorobject3
ouders
Slim vectorobject3
Ouders
 • Samen maken we het plan en houden we eigen regie
 • Luister en bekijk de verhalen zonder oordeel
 • Neem onze wensen en behoeften als uitgangspunt
 • Werk vanuit vertrouwen, eerlijkheid en zorgvuldigheid
 • Sluit aan bij onze leefwereld en achtergrond
 • Heb voldoende (nieuwe) kennis in relatie tot de problematiek
 • Zorg voor de juiste kennis bij de juiste hulpverleners
 • Werk waar het kan met ons samen
 • Laten we samen regelmatig evalueren
 • Zorg bij crisis altijd voor hulp
Slim vectorobject1
Slim vectorobject4
pleegouders
Slim vectorobject4
Pleegouders
 • Laten we samenwerken vanuit gelijkwaardigheid
 • Werk vanuit je hart
 • Geef ons de mogelijkheid om zelf een voogd te kiezen
 • Zorgvuldig luisteren is de basis voor maatwerk
 • Verplaats je in de belevingswereld van het gezin
 • Investeer in deskundigheidsbevordering
 • Laten we samen de kwaliteit van de documenten verbeteren
Slim vectorobject5
professionals
Slim vectorobject5
Professionals
 • Laten we gewone taal gebruiken die iedereen begrijpt
 • Benoem positieve ontwikkelingen die je ziet
 • Zorg voor een leesbare rapportage
 • Blijf vragen of er nog een klik is
 • Laat jongeren en/of ouders zelf een plan maken
 • Handel snel als er hulp nodig is
 • Goed genoeg is voldoende
 • Blijf checken of het klopt wat je ziet, hoort of voelt
 • Laat jongeren iemand meenemen die zij vertrouwen
 • Maak gebruik van visuele informatie tijdens gesprekken
 • Wees zichtbaar en (online) bereikbaar
 • Zorg voor contact op basis van gelijkwaardigheid
 • Werk samen met netwerkpartners
 • Ondersteun jongeren en/of ouders met het versterken van hun netwerk
 • Neem de mening van jongeren serieus
 • Sluit aan bij de belevingswereld
 • Faciliteer de ondersteuning door ervaringsdeskundigen
Slim vectorobject1

Ga met jouw team aan de slag met de sleutels

Kijk hier

Alle sleutels cliëntgericht werken naar thema

Kijk hier

Cliëntgericht werken doe je continu!

Kijk hier