zoeken X
Naar thema:

Samen werken aan kwaliteit in gemeenten

De kwaliteit van de jeugdhulp en jeugdbescherming is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten, aanbieders, ouders, jeugdigen en andere partners. Door continu oog te hebben voor wat goed gaat en wat beter kan, werken gemeenten aan kwaliteitsverbetering en ontdekken ze manieren om die verbeteringen blijvend door te voeren.


Gemeenten hebben verschillende mogelijkheden om de kwaliteit van professionals te versterken. Als regievoerder, opdrachtgever en inkoper, en werkgever, beïnvloeden zij de wijze waarop professionals worden gestimuleerd en gefaciliteerd om hun vakmanschap te ontwikkelen. Het sturen op (en met) kwaliteit kent vele facetten. In gesprekken en trajecten met gemeenten komen vier ingrediënten naar voren die van grote betekenis zijn voor het werken aan kwaliteit en waarvan het belang breed wordt gedeeld. Deze ingrediënten zijn:

  • Kernwaarden en gemeenschappelijke basis
  • Leren van de ervaringen en verhalen van gezinnen
  • Handelings- en ontwikkelruimte voor professionals
  • Samenwerken vanuit de leefwereld van jeugdigen en ouders

 

Er wordt over ingrediënten gesproken, omdat er geen sprake is van kant-en-klare modellen of werkwijzen en ook niet van een uitputtende lijst. Het gaat eerder om input en inspiratie die je als gemeenten of regio kunt gebruiken bij het doorlopen van je eigen proces - met eigen accenten - om te komen tot kwaliteitsverbetering. Met het deelproject ‘ontwikkelplaatsen gemeenten’ is binnen het programma PJ&J aangesloten bij vijf gemeenten die actief bezig (willen) zijn met deze ingrediënten. Gezamenlijk zijn (vervolg)stappen gezet. Dit leidt tot een oogst aan inzichten en producten die ook andere gemeenten kunnen inspireren en verder brengen.