zoeken X
Naar thema: Samen beter, Beter samen

Wat is de gemeenschappelijke basis?

Om nog betere jeugdhulp en jeugdbescherming te bieden, is een cultuurverandering nodig. Die verandering vindt plaats rondom een aantal thema’s, zoals cliëntgericht werken en het verbeteren van samenwerking. Deze thema’s vormen samen de ‘gemeenschappelijke basis’ voor alle professionals.

Vanuit de gemeenschappelijke basis kunnen professionals hun eigen handelen en dagelijkse werkzaamheden verder verbeteren, kunnen zij beter samenwerken, en van en met elkaar leren en reflecteren. De komende jaren zal de gemeenschappelijke basis handen en voeten krijgen in de dagelijkse praktijk. De gemeenschappelijke basis bestaat uit:

  • Cliëntgericht werken 
  • Signaleren
  • Versterken eigen kracht en zelfregie
  • Veiligheid bevorderen 
  • Werken vanuit een integrale blik 
  • Samenwerken 
  • Leven lang leren en reflecteren