zoeken X
Naar alle thema's

Samen beter, Beter samen

De Jeugdwet vraagt om transformatie: een nieuwe manier van denken en handelen van professionals in jeugdhulp en jeugdbescherming. Deze cultuurverandering vindt plaats rondom een aantal thema’s die samen de ‘gemeenschappelijke basis’ vormen. De Ontwikkelagenda Samen beter, Beter samen ondersteunt en stimuleert de cultuurverandering door samen met professionals, kinderen, jongeren en hun naasten, aanbieders en werkgevers, ervaringen uit de praktijk te delen, verder te ontwikkelen en als kennis te ontsluiten. Toetssteen bij het ontwikkelen is steeds de vraag of kinderen, jongeren en gezinnen er beter door geholpen worden.

Vlog

Het Dagelijks Bestaan laat jongeren weer mee doen

Bekijken

Vlog

Samenwerken en leren volgens Team050

Bekijken

Over het programma

In het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PJ&J) wordt door het werkveld samengewerkt om het doel van de Jeugdwet te verwezenlijken. Om de kwaliteit van hulp aan kinderen en jongeren verder te verbeteren vindt een transformatie plaats. PJ&J geeft daar binnen verschillende thema’s vorm aan.