zoeken X
Naar thema: Kwaliteitskader Jeugd

De norm van de verantwoorde werktoedeling

Om goede hulp te kunnen bieden, moeten werkgevers en aanbieders werken volgens de ‘norm van de verantwoorde werktoedeling’. Dat betekent dat zij met vakbekwame professionals werken en voor bepaalde werkzaamheden beroepsgeregistreerde professionals op hbo- of wo-niveau inzetten. Werkgevers en aanbieders staan voor de vraag: voor welke werkzaamheden moet ik een geregistreerde professional inzetten, en wanneer hoeft dit niet?

De norm van de verantwoorde werktoedeling bestaat uit drie onderdelen. Werkgevers/aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming:

  • zorgen dat de taken worden uitgevoerd door een vakbekwame, geregistreerde professional (BIG-register of SKJ);
  • kunnen een niet-geregistreerde professional inzetten wanneer dit de kwaliteit van de hulp niet nadelig beïnvloedt of het juist noodzakelijk is voor de kwaliteit van de hulp (de 'tenzij' bepaling);
  • zorgen ervoor dat professionals kunnen werken volgens hun professionele standaarden.

Brancheorganisaties, beroepsverenigingen en gemeenten hebben in het Kwaliteitskader Jeugd beschreven wanneer een beroepsgeregistreerde professional moet worden ingezet en wanneer dit niet hoeft. Wanneer je werkzaamheden verricht waarvoor een geregistreerde professional moet worden ingezet, moet je geregistreerd zijn in het BIG-register of in het Kwaliteitsregister Jeugd.

Meer informatie over het Kwaliteitskader Jeugd vind je in de brochure Kwaliteitskader Jeugd. Bekijk ook eens de Veelgestelde vragen over het Kwaliteitskader Jeugd. 

Informatie over of en waar je je kunt registreren of vooraanmelden voor beroepsregistratie, vind je in de interactieve brochure Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie in de jeugdhulp en jeugdbescherming.

 

Over het programma

In het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PJ&J) wordt door het werkveld samengewerkt om het doel van de Jeugdwet te verwezenlijken. Om de kwaliteit van hulp aan kinderen en jongeren verder te verbeteren vindt een transformatie plaats. PJ&J geeft daar binnen verschillende thema’s vorm aan.