zoeken X
Naar thema: Beroepsverenigingen

Wat doen beroepsverenigingen?

Beroepsverenigingen ondersteunen professionals in hun beroepsontwikkeling. Zij faciliteren professionals bij het zich organiseren. Bovendien stellen zij de professionele standaarden op, bestaande uit een beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen, en zij onderhouden deze. De Jeugdwet benoemt expliciet de binding van professionals aan deze standaarden. De transformatie in het jeugddomein gaat onder meer over minder regels en grotere autonomie voor professionals. Dat vraagt van professionals dat zij kritisch zijn en zelfstandig kunnen oordelen. De professionele standaarden ondersteunen jeugdhulpverleners hierbij. 

Beroepscode

In een beroepscode staan de normen en waarden die binnen een beroepsgroep gelden, zoals vertrouwelijkheid, vakbekwaamheid en het erkennen van de autonomie van de cliënt. Professionals toetsen hun eigen handelen aan deze code en reflecteren er samen met collega’s op. Dit helpt om situaties vanuit meerdere invalshoeken te bekijken, te oordelen met hoofd en hart en vooral om kritisch te blijven kijken naar het eigen handelen.

Omdat de samenleving en haar waarden en normen veranderen, wordt de beroepscode voortdurend geëvalueerd en geactualiseerd.

Vakinhoudelijke richtlijnen

De beroepsverenigingen ontwikkelen ook de vakinhoudelijke richtlijnen, stellen deze vast en houden ze actueel. De richtlijnen bieden een overzicht van de meest recente kennis op basis van wetenschap, praktijk én cliëntvoorkeuren. Op basis van deze kennis en praktische aanbevelingen beslissen de professional en de cliënt samen over een effectieve aanpak. Binnen de beroepsvereniging bewaken professionals de richtlijnen zodat hun beroepsuitoefening van goede kwaliteit blijft.

Voorbeelden van richtlijnen zijn te vinden op de website Richtlijnen Jeugdhulp en op de website Kwaliteitsontwikkeling GGZ.