zoeken X
Naar thema: Beroepsverenigingen

Versterken professionaliteit

Beroepsverenigingen ondersteunen professionals bij het versterken van hun professionaliteit. Ze zetten zich in om de kwaliteit van het vak continu te verbeteren. Daarmee zijn ze een belangrijke pijler voor kwalitatief goede jeugdhulp en jeugdbescherming.

Professionalisering gaat over je individuele ontwikkeling en over de ontwikkeling van je beroepsgroep. Beroepsgroepen ontwikkelen zich onder meer door professionele standaarden. Deze standaarden bestaan uit een beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen die door de beroepsverenigingen ontwikkeld en bijgehouden worden. 

Daarnaast behartigen beroepsverenigingen ook de belangen van je beroepsgroep.

Welke beroepsverenigingen zijn er?

Binnen de jeugdhulp en jeugdbescherming zijn veel beroepsverenigingen actief. De BPSW, NIP en AJN zijn vertegenwoordigd in het Programma Professionalisering Jeugdhulp & Jeugdbescherming. Zij werken nauw samen met de NVO, V&VN, BMCBBV Jong en VVAK, en onderhouden contact met het samenwerkingsverband van de verenigingen van psychologen, pedagogen en psychotherapeuten en de landelijke vereniging voor psychiaters. 

bpswnipajn

nvo
VenVNbcmbbvjongvvak

Over het programma

In het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PJ&J) wordt door het werkveld samengewerkt om het doel van de Jeugdwet te verwezenlijken. Om de kwaliteit van hulp aan kinderen en jongeren verder te verbeteren vindt een transformatie plaats. PJ&J geeft daar binnen verschillende thema’s vorm aan.