zoeken X
Naar thema: Beroepsverenigingen

Tuchtrecht in het kort voor jeugdprofessionals

In het belang van goede jeugdhulp en jeugdbescherming ben je als jeugdprofessional geregistreerd in het BIG- of SKJ register als je taken uitvoert op hbo-niveau of wo- niveau. Lees meer in het Kwaliteitskader Jeugd.

Je moet werken volgens je professionele standaard: je beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen. En bereid zijn je te verantwoorden over je professionele handelen. Vooral in het directe contact met jongeren en hun gezin. Maar ook bij het tuchtcollege als er een klacht wordt ingediend. Meer daarover lees je in het Kompas.

Het tuchtrecht heeft als doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bewaken en te bevorderen, en de cliënt/ patiënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. Een van de doelen van het tuchtrecht is belangen van de cliënten te beschermen. Dit gebeurt door het professioneel handelen van een professional te toetsen op naleving van de beroeps- en gedragsregels. Daar kun je als professional van leren. Van de geanonimiseerde uitspraken kan de gehele beroepsgroep leren en daardoor zichzelf verbeteren. Het tuchtrecht heeft daardoor een preventieve werking en draagt bij aan de normontwikkeling binnen de beroepsgroep. En tot slot kan normoverschrijdend gedrag worden voorkomen.

Lees meer over het tuchtrecht