zoeken X
Naar thema: Beroepsverenigingen

Rapport en aanbevelingen enquete evaluatie jeugdwet

De samenwerkende beroepsverenigingen hebben vorig jaar een enquête uitgezet onder professionals. In november 2017 gingen de beroepsverenigingen en professionals in twee klankbordgroepen met elkaar in gesprek over de opbrengsten van de enquête. Dit leverde aanbevelingen op.

Verbeteren kwaliteit van hulp

De beroepsverenigingen vinden dat het met alle kinderen en jongeren goed moet gaan.

Uit het onderzoek blijkt dat er hard gewerkt wordt aan het vormgeven van het nieuwe jeugdstelsel, maar ook dat het nog veel investeringen vraagt. In (te) veel gemeenten lukt het nog niet om aan alle kinderen en jongeren tijdig de passende hulp en jeugdbescherming te bieden. Professionals geven aan dat er ook gekeken moet worden naar de context waarbinnen hulpverlening geboden wordt. Zo stellen zij dat veel gemeenten meer zouden kunnen investeren in voorlichting en (collectieve) preventie en standaard gebruik zouden moeten maken van de kennis en wetenschap uit de praktijk. Ook vinden de professionals dat administratie en regelgeving beperkt moet worden tot dat wat minimaal nodig is voor sturing op goede hulpverlening. Lees het volledige rapport

Met de analyse en aanbevelingen beogen wij een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van jeugdhulp en jeugdbescherming voor alle kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers. 

Voor dat doel blijven de beroepsverenigingen zich inzetten, samen met cliënten, gemeenten, Rijk en branches.