zoeken X
Naar thema: Beroepsverenigingen

Resultaat Evaluatie Jeugdwet: De stem van de professional

Dit voorjaar publiceerden de samenwerkende beroepsverenigingen het rapport ‘Evaluatie Jeugdwet: De stem van de professional’. Hierin staan aanbevelingen voor het Rijk, gemeenten, aanbieders en beroepsverenigingen. De aanbevelingen zijn gebaseerd op een enquête onder bijna 1000 professionals. Centraal in de evaluatie stond de vraag wat de effecten van de Jeugdwet zijn op het werk van de jeugdprofessionals. Het rapport is uitgedeeld aan de Tweede Kamer, de ministers, de VNG en tal van stakeholders. 

Conclusies uit het rapport zien we terug in de beleidsvoornemens van het kabinet. In het actieprogramma Zorg voor de Jeugd wordt bij de constatering dat jeugdprofessionals nog onvoldoende ruimte ervaren om hun werk goed te doen, verwezen naar het evaluatieonderzoek. En in het actieplan (Ont)Regel de Zorg staat een citaat uit het rapport over het effect van de ervaren bureaucratie en regeldruk op het werkplezier. Ook de VNG onderzoekt wat ze kan doen met de aanbevelingen uit het rapport.