zoeken X
Naar alle thema's

De beroepsvereniging en professionalisering

Wat is professionalisering en hoe geven professionals daar samen met anderen vorm aan? Professionalisering gaat over individuele beroepsontwikkeling, maar ook over de ontwikkeling van je beroepsgroep. Beide zijn belangrijk om goede kwaliteit van hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders of verzorgers te borgen. Beroepsverenigingen spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van de professional.

Dubbelinterviews

Professionalisering en het belang van de beroepsvereniging

In vier levendige dubbelinterviews gaan professionals uit uiteenlopende beroepsgroepen in het jeugddomein met elkaar in gesprek.....

Lees verder

Evaluatie van de Jeugdwet: De stem van de professional

Aanbevelingen uit de dagelijkse praktijk

Dagelijks zoeken professionals samen met kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers naar oplossingen voor hulpvragen...

Lees verder

Naslagwerk

Kompas in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Een toelichting op de wetgeving en beroepsethiek voor de jeugdhulpverlener en de jeugdbeschermer...

Lees verder

Factsheet

Tuchtrecht in het kort voor jeugdprofessionals

Het doel is de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bewaken en te bevorderen, en de cliënt/patiënt te beschermen...

Lees verder

Over het programma

In het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PJ&J) wordt door het werkveld samengewerkt om het doel van de Jeugdwet te verwezenlijken. Om de kwaliteit van hulp aan kinderen en jongeren verder te verbeteren vindt een transformatie plaats. PJ&J geeft daar binnen verschillende thema’s vorm aan.