zoeken X
Naar alle thema's

De beroepsvereniging en professionalisering

Wat is professionalisering en hoe geven professionals daar samen met anderen vorm aan? Professionalisering gaat over individuele beroepsontwikkeling, maar ook over de ontwikkeling van je beroepsgroep. Beide zijn belangrijk om goede kwaliteit van hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders of verzorgers te borgen. Beroepsverenigingen spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van de professional.

Dubbelinterview

Alle mensen vinden en verbinden

Tineke Rademaker werkt bij de William Schrikker Stichting: vier dagen per week als jeugdbeschermer...

Lees verder

Dubbelinterview

Bam! Dat is effectieve zorg.

Lucy Smit, jeugdarts bij JGZ Kennemerland, en Myrthe Erps, orthopedagoog-generalist bij CJG Apeldoorn, in...

Lees verder

Over het programma

In het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PJ&J) wordt door het werkveld samengewerkt om het doel van de Jeugdwet te verwezenlijken. Om de kwaliteit van hulp aan kinderen en jongeren verder te verbeteren vindt een transformatie plaats. PJ&J geeft daar binnen verschillende thema’s vorm aan.