zoeken X
Naar alle thema's

De beroepsvereniging en professionalisering

Wat is professionalisering en hoe geven professionals daar samen met anderen vorm aan? Professionalisering gaat over individuele beroepsontwikkeling, maar ook over de ontwikkeling van je beroepsgroep. Beide zijn belangrijk om goede kwaliteit van hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders of verzorgers te borgen. Beroepsverenigingen spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van de professional.

Dubbelinterview

Jongerenwerker Stephan Beute en jeugdverpleegkundige Anneke Driessen in gesprek over samenwerken

Lees verder

Over het programma

In het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PJ&J) wordt door het werkveld samengewerkt om het doel van de Jeugdwet te verwezenlijken. Om de kwaliteit van hulp aan kinderen en jongeren verder te verbeteren vindt een transformatie plaats. PJ&J geeft daar binnen verschillende thema’s vorm aan.