zoeken X
Naar thema: Beroepsontwikkeling

Belangrijke informatie voor wie een mbo-diploma of een niet afgeronde hbo- of wo-opleiding heeft

Deze informatie is belangrijk voor professionals met een mbo-diploma of een niet afgeronde hbo- of wo-opleiding, die op 31 december 2017 op hbo-niveau werken in de jeugdhulp.

Op 1 januari 2018 opent Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals. Ben jij...

  • op 31 december 2017 werkzaam in de jeugdhulp of jeugdbescherming;
  • beschik je over een mbo-diploma of een niet afgeronde hbo- of wo-opleiding;
  • doe je taken waarvoor volgens het Kwaliteitskader Jeugd een geregistreerde hbo-professional moet worden ingezet?

Dan moet je tussen 1 januari en 1 april 2018 jouw registratieaanvraag indienen bij SKJ. SKJ beoordeelt de aanvraag en keurt deze in de meeste gevallen goed. Na goedkeuring ben je geregistreerd.

In deze factsheet lees je meer.