zoeken X
Naar thema: Beroepsontwikkeling

Beroepsregistratie: laat zien wat je waard bent!

Vanaf 1 januari 2018 kunnen professionals die op hbo-niveau in de jeugdhulp of jeugdbescherming (willen gaan) werken, zich bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) registreren in de kamer jeugd- en gezinsprofessionals. Dit doe je als je in je werk taken uitvoert die volgens het Kwaliteitskader Jeugd door een geregistreerde professional moeten worden gedaan. 

Registratie-eisen

Om je te kunnen registreren, moet je laten zien dat je beschikt over bepaalde kennis en vaardigheden. Of jij aan de registratie-eisen voldoet, hangt af van jouw situatie.

  • Sta je al geregistreerd als jeugdzorgwerker? Voor jou geldt straks een overgangsregeling.Lees hierover meer in de factsheet Overgangsregeling herregistratie jeugdzorgwerkers
  • Ben je vooraangemeld bij SKJ of ben je nog niet geregistreerd,en ben je al werkzaam in de jeugdhulp of jeugdbescherming? Kijk dan hoe je je kunt gaan registreren. Ook als je al vooraangemeld bent, moet je nu kijken of je aan de eisen voor registratie voldoet.
  • Ben je nu niet of nog niet werkzaam in de jeugdhulp of jeugdbescherming? Dan moet je om je te kunnen registreren bij SKJ, eerst voldoen aan de eisen rondom opleiding (diploma).

Gebruik de handreiking

Open de interactieve handreiking “Beroepsregistratie en herregistratie: wat vraagt het van jou?” om snel te zien wat jij moet doen om je te kunnen (her)registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd.

Heb je nog vragen?

Ga naar de website van Stichting Kwaliteitsregister Jeugd of kijk hier bij de Veelgestelde vragen.

Ben je gedragswetenschapper? Meer informatie over beroepsregistratie voor gedragswetenschappers vind je hier

Ben jij professional in de jeugdhulp of jeugdbescherming en geregistreerd in het BIG-register? Voor jou verandert er niets.

Veelgestelde vragen

Beroepsregistratie voor professionals in jeugdhulp en jeugdbescherming die werken op hbo-niveau

Download

Handreiking

Beroepsregistratie en herregistratie: wat vraagt het van jou?

Downloaden