zoeken X
Naar thema: Beroepsontwikkeling

Beroepsregistratie: laat zien wat je waard bent!

Vanaf 1 januari 2018 kunnen professionals die op hbo-niveau in de jeugdhulp of jeugdbescherming (willen gaan) werken, zich bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) registreren in de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals. Dit doe je als je in je werk taken uitvoert die volgens het Kwaliteitskader Jeugd door een geregistreerde professional moeten worden gedaan.

Registratie betekent niet dat de een meer gekwalificeerd is dan de ander. Het betekent dat voor bepaalde taken / handelingen bepaalde kennis en ervaring nodig is die gekoppeld zijn aan registratie. 

Registratie-eisen

Om je te kunnen registreren, moet je laten zien dat je beschikt over bepaalde kennis en vaardigheden. Of jij aan de registratie-eisen voldoet, hangt van je situatie af.

  • Sta je al geregistreerd als jeugdzorgwerker? Voor jou geldt straks een overgangsregeling. Lees meer hierover in de factsheet Overgangsregeling herregistratie jeugdzorgwerkers
  • Ben je vooraangemeld bij SKJ of nog niet geregistreerd, en ben je werkzaam in de jeugdhulp of jeugdbescherming? Kijk dan hoe je je kunt registreren. Ben je al vooraangemeld, kijk dan of je aan de eisen voor registratie voldoet.
  • Heb je een verouderd diploma en wil je je registreren bij SKJ? Lees deze factsheet. 
  • Ben je (nog) niet werkzaam in de jeugdhulp of jeugdbescherming? Om je te kunnen registreren bij SKJ moet je eerst voldoen aan de eisen rondom opleiding (diploma).

Gebruik de handreiking

In de interactieve handreiking Beroepsregistratie en herregistratie: wat vraagt het van jou? zie je snel wat je moet doen om je te kunnen (her)registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd. 

Heb je nog vragen?

Kijk bij de Veelgestelde vragen of kijk op de website van Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.

Lees hier meer over beroepsregistratie voor gedragswetenschappers.

Ben jij professional in jeugdhulp of jeugdbescherming en geregistreerd in het BIG-register? Voor jou verandert er niets.

Veelgestelde vragen

Beroepsregistratie voor professionals in jeugdhulp en jeugdbescherming die werken op hbo-niveau

Download

Handreiking

Beroepsregistratie en herregistratie: wat vraagt het van jou?

Downloaden