zoeken X
Naar thema: Beroepsontwikkeling

Beroepsregistratie voor sociaal werkers in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Vanaf 1 januari moeten sociaal werkers die werkzaam zijn in de jeugdhulp en jeugdbescherming zich registreren bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Wat betekent beroepsregistratie voor sociaal werkers? Wie moet zich precies wanneer registreren, en wat moet je doen om je te registreren?
‘Registratie is geen doel op zich,’ beklemtoont Berry Tijhuis, ‘het is een middel. Beroepsregistratie bevordert dat professionals bewust bezig zijn met hun professionele ontwikkeling. De registratie zelf is een administratieve aangelegenheid. Niet altijd leuk. Maar registratie zorgt wel voor formele status.’

Berry Tijhuis vertelt in de factsheet ‘Beroepsregistratie voor sociaal werkers in jeugdhulp en jeugdbescherming’ over het belang van beroepsregistratie en over wat professionals moeten doen om zich te registreren bij SKJ in de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals. Naast het interview is een aantal veelgestelde vragen opgenomen die duidelijkheid geven over praktische zaken aangaande de registratie. Zoals bijvoorbeeld over de (her)registratie-eisen. 

Lees hier meer