zoeken X
Naar thema: Beroepsontwikkeling

Beroepsregistratie voor gedragswetenschappers

Sommige cliënten hebben hulp nodig van een psycholoog, (ortho)pedagoog of psychotherapeut. Ook zij moeten erop kunnen vertrouwen dat ze jeugdhulp krijgen van een hulpverlener die vakbekwaam is en zijn vak bijhoudt. 

Werkgevers en inkopers van jeugdhulp moeten voldoen aan de norm van de verantwoorde werktoedeling. Dat houdt onder meer in dat er gewerkt wordt met geregistreerde psychologen, (ortho)pedagogen en psychotherapeuten. Om werkzaamheden aan je toe te kunnen delen, is het dus van belang dat je geregistreerd bent en blijft.

Met beroepsregistratie in het BIG­-register of het Kwaliteitsregister Jeugd (via SKJ) laat je zien dat je rekening houdt met: de beroepsethische normen, de vakinhoudelijke richtlijnen en de veldnormen die gelden voor jouw beroepsgroep. En je laat zien dat je bereid bent verantwoording af te leggen over je werk, dat je geen werk aanvaardt waarvoor je onvoldoende toegerust bent en dat je werkt volgens de laatste wetenschappelijke inzichten.

Gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten staan geregistreerd in het BIG-­register. Andere wetenschappelijk opgeleide psychologen en (ortho)pedagogen kunnen zich registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd. Je moet uiterlijk 1 januari 2016 geregistreerd zijn. Dit betekent dat:

  • Psychologen en (ortho)pedagogen die niet BIG-geregistreerd (kunnen) zijn, zich moeten registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).
  • Psychologen of (ortho)pedagogen die nog niet geregistreerd zijn, zich op masterniveau kunnen registreren bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).
  • Psychologen en (ortho)pedagogen die tot nu toe geregistreerd staan in de verenigingsregisters van NIP, NVO of een andere beroepsvereniging, en die niet BIG-geregistreerd zijn, zich vanaf nu ook moeten registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd op het voor hen toepasselijke niveau.

Meer informatie vind je in de brochure Beroepsregistratie voor psychologen, (ortho)pedagogen en psychotherapeuten werkzaam in jeugdhulp en jeugdbescherming.

Over het programma

In het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PJ&J) wordt door het werkveld samengewerkt om het doel van de Jeugdwet te verwezenlijken. Om de kwaliteit van hulp aan kinderen en jongeren verder te verbeteren vindt een transformatie plaats. PJ&J geeft daar binnen verschillende thema’s vorm aan.