zoeken X
Naar thema: Beroepsontwikkeling

Professionele autonomie

Om verantwoorde en goede hulp te kunnen bieden krijg én neem je als professional de ruimte om, samen met de jeugdige en/of het gezin, zelf oplossingen te zoeken voor de hulpvraag. Ook neem je de besluiten die aan deze oplossingen bijdragen. Dit heet professionele autonomie. De organisatie geeft ruimte voor zelfstandig beroepsmatig handelen. De professional neemt de verantwoordelijkheid voor een professionele beroepshouding. Dat houdt bijvoorbeeld in dat je je keuzes en besluiten onderbouwt en verantwoordt.