zoeken X
Naar thema: Beroepsontwikkeling

Professionaliseringsspel Ik weet het wel

Dit is HET spel voor professionals die op de hoogte willen zijn van de professionalisering binnen de Jeugdhulp en Jeugdbescherming. Het doel van het spel is om met de deelnemers een dialoog te starten over onderwerpen, die binnen de organisatie verdieping vragen. Onderwerpen zoals missie, visie, beleid, wetgeving of beroepscode. De BPSW-school heeft dit ontwikkeld in partnerschap met Stichting TopaA-Z. Lees meer

Voor wie?
Het spel is beschikbaar voor teams en organisaties in de Jeugdhulp en Jeugdbescherming.

 

Onderdelen van het spel 

Het spel bestaat uit tangramstukken en actiekaarten. Het richt zich op diverse onderdelen van professionalisering, zoals:
  • professionele autonomie
  • beroepscode
  • vakinhoudelijke richtlijnen
  • visie en beleid in organisaties.
Met het spel krijg je concrete handvatten aangereikt waarmee je in de organisatie en - of zelf - aan de slag kunt. Het maakt uitwisseling van kennis, beelden, visies en ideeën op een leuke manier mogelijk. En het levert een concrete ‘actielijst’ op van punten die je op kunt pakken. Zodat je na het spel kan zeggen; Ik weet het WEL!      

 

Gebruikershandleiding 

Het spel wordt een uur tot anderhalf uur gespeeld met maximaal 4 teams. Een team bestaan uit maximaal 6 leden. De teams proberen zoveel mogelijk tangramfiguren te maken. Door spelopdrachten uit te voeren zijn losse tangramstukken te verdienen. Het team dat de meeste volledige tangramfiguren heeft aan het eind van het spel is winnaar. Een spelleider heeft de regie. Het spel kan ook worden gespeeld onder begeleiding van een professionele inhoudsdeskundige spelleider, die ervoor zorgt dat het maximale uit het spel wordt gehaald. 

De set bestaat uit 4 sets van 15 actiekaarten met stellingen/ vragen. Op elke actiekaart staat een aantal ogen die corresponderen met de ogen van een dobbelsteen.

Download het professionaliseringsspel 

Bekijk de handleiding