zoeken X
Naar thema: Beroepsontwikkeling

Competentieprofiel daagt je uit om je te blijven ontwikkelen

Meer dan voorheen krijg je als professional de ruimte om te doen waar je goed in bent: kinderen, jongeren en gezinnen ondersteunen, zodat zij goed en snel geholpen worden. Daarbij staat het cliēntperspectief voorop, word je uitgedaagd om integraal te werken en moet je de keuzes die je maakt professioneel afwegen en verantwoorden. Het competentieprofiel voor hbo jeugd- en gezinsprofessionals sluit hierbij aan. Het is ontwikkeld samen met organisaties uit het werkveld die al op een nieuwe en toekomstbestendige manier werken.

Voor welke professionele opgaven zie jij je gesteld in de praktijk? En welk gedrag wordt er dan van je verwacht? In het competentieprofiel wordt dit beschreven vanuit het perspectief van het kind, de jongere, het gezin en hun netwerk. Professionals worden daarmee uitgedaagd de jeugdige écht centraal te stellen en vanuit zijn perspectief te denken. En om te blijven investeren in hun beroepsontwikkeling. Het competentieprofiel vormt daardoor een bron van inspiratie voor alle professionals in jeugdhulp en jeugdbescherming.

Download hier het Competentieprofiel voor de hbo jeugd- en gezinsprofessional.

Werken aan je vakbekwaamheid? Gebruik de competentietool!

Op basis van het competentieprofiel is een competentietool ontwikkeld. Je kunt de tool gebruiken om te kijken wat er van je verwacht wordt. Waar sta je en waar kun je jezelf nog verder ontwikkelen?

banner naar competentietool