zoeken X
Naar thema: Beroepsontwikkeling

Investeren in beroepsontwikkeling

Investeren in je beroepsontwikkeling doe je alleen of samen met andere professionals. Je vergroot je kennis, leert werken met nieuwe methodieken en reflecteert op het eigen handelen in de dagelijkse praktijk.

Het volgen van opleidingen, na- en bijscholing, supervisie en intervisie zorgt voor nieuwe kennis en zicht op nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied. Om vakbekwaam te zijn en te blijven, ben je je ook bewust van dat wat je - nog - niet kunt, maar wel kunt ontwikkelen.

Beroepsregistratie en beroepsontwikkeling

Werken aan beroepsontwikkeling is voor iedere professional van belang, ongeacht functie of opleidingsniveau. Voor professionals op hbo- en wo-niveau is beroepsregistratie een middel om te blijven werken aan hun beroepsontwikkeling. En het is een stok achter de deur om opleidingen, trainingen, intervisie en supervisie te volgen. Daarnaast maak je met je beroepsregistratie zichtbaar dat je werkt aan je vakbekwaamheid.

De registratie-eisen voor het brede jeugdhulpdomein (alle jeugdhulpverleners) worden in de periode 2016 – 2017 ontwikkeld.

Beroepscode en richtlijnen

Professionals werken in een complexe werkelijkheid. Om hen te helpen om te gaan met de soms lastige vragen waarmee zij geconfronteerd worden, zijn er binnen beroepsverenigingen beroepsstandaarden ontwikkeld. Kennis hebben van die standaarden en ze in de praktijk kunnen gebruiken als dat nodig is, maakt deel uit van je beroepsontwikkeling.

Er zijn vakinhoudelijke richtlijnen die professionals ondersteunen in hun dagelijks werk. Ze gaan bijvoorbeeld over: samen beslissen over passende hulp, pleegzorg of ernstige gedragsproblemen. Met de kennis en praktische aanbevelingen in de richtlijnen, kunnen jeugdhulpverlener en cliënt samen beslissen over een effectieve aanpak.

De beroepscode ondersteunt professionals bij het maken van ethische afwegingen. Beroepscodes geven richting aan wat een jeugdhulpverlener in bepaalde situaties zou moeten doen, en ze geven aan waarom ze iets zouden moeten doen. Daarnaast bieden ze aan anderen informatie over wat van professionals binnen de beroepsgroep verwacht mag worden.