zoeken X
Naar thema: Beroepsontwikkeling

Beroepscode voor de jeugd- en gezinsprofessional

Als professional in de jeugdhulp of jeugdbescherming word je in je dagelijks werk geconfronteerd met dilemma’s en keuzes. Elke situatie en cliënt is weer anders, dus moet je elke keer opnieuw afwegingen maken. De beroepscode ondersteunt je daarbij. In de beroepscode zijn de normen van de beroepsgroep beschreven. De beroepscode biedt geen kant en klare oplossingen, maar helpt je bij het afwegen en het onderbouwen van je keuzes. Je toetst je eigen handelen aan de beroepscode van jouw beroepsgroep, en samen met collega’s reflecteer je hierop. Zo draagt de beroepscode niet alleen bij aan jouw beroepsontwikkeling maar ook aan die van de beroepsgroep als geheel.

De Jeugdwet vraagt van professionals dat zij werken volgens hun professionele standaarden: de beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen. Tevens geeft de Jeugdwet aan dat werkgevers hun professionals moeten faciliteren om te kunnen werken volgens hun professionele standaarden.

Jeugd- en gezinsprofessionals
Alle jeugd- en gezinsprofessionals die zich registreren bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd in de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals, onderschrijven dat zij zich zullen houden aan hun beroepscode. De ‘Beroepscode voor de Jeugd- en Gezinsprofessional’ is te vinden op de website van de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk, de BPSW.

Jeugdzorgwerkers
Ben jij jeugdzorgwerker en al geregistreerd bij SKJ? Dan geldt voor jou de ‘Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker’. Je vindt de beroepscode op de website van de BPSW. Op het moment dat je bij SKJ overgaat naar de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals, gaat ook voor jou de ‘Beroepscode voor de Jeugd- en Gezinsprofessional’ gelden. De artikelen uit deze beroepscode zijn gelijk aan de artikelen uit de beroepscode voor jeugdzorgwerkers. Er verandert voor jou inhoudelijk dus niets. Wel zijn het voorwoord en de inleiding van de nieuwe beroepscode toegeschreven naar de actuele veranderingen en ontwikkelingen die zijn ingezet met de Jeugdwet.
In de factsheet 'Overgangsregeling herregistratie jeugdzorgwerkers' lees je meer over overstappen naar de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals.