zoeken X
Naar thema: Beroepsontwikkeling

Beroepscode: normen en waarden van het brede jeugddomein

Het werk van jeugdhulpverleners heeft een belangrijke morele en ethische dimensie; moraliteit en ethiek zitten ingebakken in het beroep. Met het vergroten van de professionele autonomie, de ruimte om zelf onderbouwde keuzes te maken, is het belang van de beroepscode verder toegenomen. Professionals toetsen hun eigen handelen aan de code, en samen met collega’s reflecteren zij hierop. De beroepscode is van, voor en door professionals. Beroepsverenigingen faciliteren professionals bij het schrijven, actualiseren en borgen van hun beroepscode.