zoeken X
Naar alle thema's

Beroepsontwikkeling

Professionals werken aan hun vakbekwaamheid om in de praktijk, samen met cliënten, goede beslissingen te nemen en op efficiënte en effectieve wijze hulp te bieden. Vakbekwaam zijn wil zeggen dat je continu investeert in je eigen beroepsontwikkeling. Bijvoorbeeld door je kennis te vergroten en te reflecteren op je eigen handelen. Ook van jou wordt gevraagd dat je werkt aan je beroepsontwikkeling, bijvoorbeeld door je te registreren.

Factsheet

Overgangsregeling herregistratie jeugdzorgwerkers

Downloaden

Brochure voor gedragswetenschappers

Beroepsregistratie voor psychologen, (ortho)pedagogen en psychotherapeuten werkzaam in jeugdhulp en jeugdbescherming

Downloaden

Over het programma

In het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PJ&J) wordt door het werkveld samengewerkt om het doel van de Jeugdwet te verwezenlijken. Om de kwaliteit van hulp aan kinderen en jongeren verder te verbeteren vindt een transformatie plaats. PJ&J geeft daar binnen verschillende thema’s vorm aan.