zoeken X

Thema's

Als professional wordt er meer dan voorheen van je gevraagd. Het is daarom belangrijk dat je voldoende kennis en kunde in huis hebt en investeert in je vakmanschap. Van belang is ook dat je de ruimte krijgt om cliëntgericht te werken en autonoom beslissingen te nemen. En dat je de expertise van andere professionals (h)erkent. Het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming richt zich op professionals die werken op hbo-niveau of hoger. Binnen dit programma krijgen voor jouw werk belangrijke thema’s vorm. 

Over het programma

In het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PJ&J) wordt door het werkveld samengewerkt om het doel van de Jeugdwet te verwezenlijken. Om de kwaliteit van hulp aan kinderen en jongeren verder te verbeteren vindt een transformatie plaats. PJ&J geeft daar binnen verschillende thema’s vorm aan.