zoeken X

Voor professionals

Als professional wordt er meer dan voorheen van je gevraagd. Daar hoort bij dat je voldoende kennis en kunde in huis hebt en investeert in je vakmanschap. Ook het (h)erkennen van de expertise van andere professionals is belangrijk. Evenals cliëntgericht kunnen werken en autonoom beslissingen kunnen nemen. In het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming krijgen de voor jouw werk belangrijke thema’s vorm. 

Magazine

Samen werken aan professionalisering

Ga sámen aan de slag met de nieuwe professionaliseringsopgaven door te leren van en met elkaar

Bekijk magazine

Factsheet

Tuchtrecht in het kort voor jeugdprofessionals

Het doel is de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bewaken en te bevorderen, en de cliënt/patiënt te beschermen...

Lees verder

Leergang ambassadeur jeugd

Samen staan voor je vak

Wil jij je als ambassadeur inzetten voor het professionaliseren van de Jeugdwet? 

Meld je aan

Toolkit voor professionals

Alle producten op een rij

Ga aan de slag met handige tools voor verdere professionalisering binnen het jeugddomein.

Bekijk de toolkit

Cliëntgericht werken

Sleutels voor nog betere hulp

Een van de sleutels tot succes is samenwerking. 

Lees verder

Gereedschapskist

Kwaliteitskader Jeugd in de Praktijk

Wil je in jouw organisatie aan de slag met het Kwaliteitskader? Dan kun je gebruikmaken van de tools uit de gereedschapskist. 

Lees verder

vlog

De relatie met de jongere centraal: op bezoek bij Het Dagelijks Bestaan

 

Bekijk de vlog hier!

Voor mij is de beroepscode een belangrijke leidraad

Robert van Bakel

De beroepscode biedt je de back-up om op de rem te trappen

Anna Honigh

Over het programma

In het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PJ&J) wordt door het werkveld samengewerkt om het doel van de Jeugdwet te verwezenlijken. Om de kwaliteit van hulp aan kinderen en jongeren verder te verbeteren vindt een transformatie plaats. PJ&J geeft daar binnen verschillende thema’s vorm aan.