zoeken X

Voor professionals

Als professional wordt er meer dan voorheen van je gevraagd. Daar hoort bij dat je voldoende kennis en kunde in huis hebt en investeert in je vakmanschap. Ook het (h)erkennen van de expertise van andere professionals is belangrijk. Evenals cliëntgericht kunnen werken en autonoom beslissingen kunnen nemen. In het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming krijgen de voor jouw werk belangrijke thema’s vorm. 

Toolkit voor professionals

Alle producten op een rij

Bekijk de toolkit

Cliëntgericht werken

Sleutels voor nog betere hulp

Gereedschapskist

Kwaliteitskader Jeugd in de Praktijk

Wil je in jouw organisatie aan de slag met het Kwaliteitskader? Dan kun je gebruikmaken van de tools uit de gereedschapskist. 

Lees verder

vlog

De relatie met de jongere centraal: op bezoek bij Het Dagelijks Bestaan

 

Bekijk de vlog hier!

Voor mij is de beroepscode een belangrijke leidraad

Robert van Bakel

De beroepscode biedt je de back-up om op de rem te trappen

Anna Honigh

Bundeling interviews

Samenwerkende professionals met elkaar in gesprek

In vier levendige dubbelinterviews gaan professionals met elkaar in gesprek over verschillende thema’s.

 

Lees verder

Over het programma

In het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PJ&J) wordt door het werkveld samengewerkt om het doel van de Jeugdwet te verwezenlijken. Om de kwaliteit van hulp aan kinderen en jongeren verder te verbeteren vindt een transformatie plaats. PJ&J geeft daar binnen verschillende thema’s vorm aan.