zoeken X

Nieuws

Toekomstgericht competentieprofiel voor hbo-professionals

Bij het competentieprofiel voor hbo-professionals dat nu ontwikkeld wordt, ligt de focus op de jeugdige en/of het gezin en op interdisciplinair samenwerken. Het profiel is toekomstgericht en geldt voor het brede jeugddomein. Door de nadruk te leggen op de gemeenschappelijke professionele vraagstukken en het vakvolwassen gedrag dat daarbij hoort, draagt het competentieprofiel bij aan de transformatie.

Vijf competentieclusters

Het nieuwe competentieprofiel gaat over hbo-professionals die zich moeten registreren. Het profiel is opgebouwd uit vijf competentieclusters die zijn beschreven vanuit de vraag van een jeugdige en/of een gezin. Elk competentiecluster gaat uit van:

  • Een aantal professionele opgaven die vragen om verantwoorde keuzes, beslissingen en aanpak.
  • Een omschrijving van het vakvolwassen gedrag dat gevraagd wordt.
  • Praktijksituaties uit de brede context van het jeugddomein.

De vijf clusters zijn:

  • Ondersteun mij en/of mijn ouder(s) bij het regie voeren.
  • Werk met mij en mijn gezin/systeem samen en stel mijn belang voorop in de samenwerking met collega’s en collega-organisaties.
  • Bouw met mij een werkbare samenwerkingsrelatie op.
  • Ondersteun mij bij het inzetten, versterken en verbreden van mijn netwerk.
  • Leg duidelijk uit wanneer jij over of voor mij beslist en waarom.

Het competentieprofiel komt tot stand in samenwerking met het brede jeugddomein en cliëntenorganisatie LOC, en zal naar verwachting in maart 2017 beschikbaar zijn.


Deel dit artikel