zoeken X

Nieuws

Terugblik ontmoeting Ontwikkelplaatsen

Innovatieve manieren van samenwerken en samen leren. In ontwikkelplaatsen verkennen professionals, ervaringsdeskundigen en gemeenten welke nieuwe manieren van samenwerken en leren, bijdragen aan goede hulp. Op 18 april wisselden zij informatie uit over hoe zij bezig zijn met professionalisering en cliëntgericht werken. Tevens deelden zij de ontwikkelvragen waar zij aan werken.

“Je moet wel een hele goede reden hebben waarom een jongere niet aan tafel zit.”


Naast gemeenten en organisaties in jeugdhulp en jeugdbescherming waren ook de ‘adviesvangers’ aanwezig. Zij zijn ervaringsdeskundige meedenkers en partners in PJ&J. Tijdens de bijeenkomst pitchten alle ontwikkelplaatsen hun eigen aanpak. In tafelgesprekken vond vervolgens verdieping plaats en kon van elkaars ervaringen geleerd worden. In de gesprekken ging het onder meer over:

  • Écht cliëntgericht werken.
  • Mooie voorbeelden van de inzet van ieders kwaliteiten in een team.
  • De wijze waarop je je principes kunt overdragen aan nieuwe collega’s.
  • Hoe je als gemeente nu echt integraal kunt denken en werken.

Wil je meer weten over en geïnspireerd worden door de ontwikkelplaatsen? Bekijk hier hoe TEAM050 samenwerkt en leert!

De ontwikkelplaatsen zijn op een vernieuwende manier actief bezig met professionalisering en cliëntgericht werken. Waar mogelijk ondersteunt PJ&J hen bij het verder ontwikkelen van hun nieuwe werkwijzen en/of het delen van hun ervaringen in het werkveld.

Heb je vragen over de ontwikkelplaatsen? Stuur dan een mail naar samenbeter@professionaliseringjeugdhulp.nl.


Deel dit artikel