zoeken X

Artikel

Registreren bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Ben jij sociaal werker op een hbo-functie in de jeugdhulp of jeugdbescherming? En verricht je werkzaamheden die door een geregistreerd professional moeten worden uitgevoerd? Dan moet je je in 2018 registreren bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) in de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals. In dit filmpje wordt helder weergegeven hoe dit werkt. Lees het besluit  als je meer wil weten over de overgangstermijnen.

Beroepsregistratie hbo-professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming per 1 januari 2018 gestart

Vanaf 1 januari 2018 kunnen hbo-professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming zich registreren in de nieuwe kamer Jeugd- en gezinsprofessionals van het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). 
Over dit onderwerp is in de Staatscourant een Besluit gepubliceerd.

Wanneer registreer je je als jeugd- en gezinsprofessional?

Het maakt niet uit of je in dienst bent van een jeugdhulpaanbieder, een gecertificeerde instelling of dat je zelfstandig gevestigd bent. De beroepsregistratie geldt voor alle professionals in het jeugddomein die op hbo-niveau werkzaam zijn, en taken en verantwoordelijkheden uitvoeren die volgens het Kwaliteitskader Jeugd door een geregistreerd professional moeten worden gedaan. In het Kwaliteitskader Jeugd staat aangegeven wanneer dat zo is. 

Je maakt, eventueel samen met je werkgever, de afweging of jouw werk vraagt om inschrijving in het register. Je bent zelf verantwoordelijk voor je registratie in een beroepsregister.

Ben je al vooraangemeld bij SKJ?

Dan ontvang je van SKJ automatisch meer informatie hoe je een aanvraag tot registratie kunt doen. SKJ maakt dit zo makkelijk mogelijk door gebruik te maken van de informatie die je eerder bij de vooraanmelding hebt aangeleverd.

Overgangsregeling

Voor professionals die op 31 december 2017 al minimaal een jaar werkzaam waren in het jeugddomein geldt een overgangsregeling beroepsregistratie mbo en niet afgeronde opleiding.

Ben jij al geregistreerd in de kamer Jeugdzorgwerkers?

Dan kun je je huidige herregistratietermijn gewoon afmaken in deze kamer. Als je eerder wilt overstappen naar de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals, dan kan dat. Lees de overgangsregeling herregistratie jeugdzorgwerkers.

Een mbo-diploma en wel werkzaam op hbo-niveau?

Dan kun je je tóch registreren als jeugd- en gezinsprofessional.
Let op: Je moet dan al vóór 1 april 2018 een registratieaanvraag hebben gedaan. Op het moment van herregistratie moet je kunnen aantonen dat je een passend diploma op hbo-niveau hebt of een EVC-procedure met succes hebt doorlopen.

Meer informatie?

In dit filmpje wordt helder weergegeven hoe beroepsregistratie in zijn werk gaat. Ook op de website van het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is veel aanvullende informatie te vinden.

Deel dit artikel