zoeken X

Nieuws

Ontwikkelplaatsen: nieuwe manieren van professionalisering verder brengen

De Ontwikkelagenda ondersteunt de komende periode gemeenten en organisaties bij het verder brengen van nieuwe manieren van professionaliseren. In de eerste helft van 2017 wordt hiermee gestart in ongeveer tien ontwikkelplaatsen.

Samen verkennen

Professionals en ervaringsdeskundigen weten als geen ander wat er in de praktijk speelt. Daarom brengen zij in ontwikkelplaatsen vraagstukken in, en verkennen ze samen hoe ze tot oplossingen kunnen komen. De wijze waarop ze verkennen, bepalen de professionals en ervaringsdeskundigen samen. Dat kan bijvoorbeeld door middel van bijeenkomsten zijn of via andere manieren van gezamenlijk leren.

Eerste ontwikkelplaatsen in gemeenten

Er wordt onder meer gestart met ontwikkelplaatsen in gemeenten. Zij spelen een belangrijke rol bij professionalisering en gezamenlijk leren. Zij dragen daarmee bij aan de cultuurverandering die nodig is in het professioneel handelen. Bijvoorbeeld als het gaat om cliëntgericht werken, het versterken van de eigen kracht en regie van jeugdigen en/of gezinnen, en interdisciplinair samenwerken.

Delen van inzicht, kennis, instrumenten

Om inzicht, kennis en instrumenten te delen over de wijze waarop professionals vernieuwend samen leren en reflecteren, werkt de Ontwikkelagenda onder meer samen met de kennisinstituten en Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd (AWTJ). Daarnaast worden kennis en instrumenten gedeeld via deze website. Klik hier voor meer informatie.


Deel dit artikel