zoeken X

Nieuws

In gesprek over professionele autonomie

Professionele autonomie is een voorwaarde om verantwoorde en goede hulp te kunnen bieden. In januari verschijnt het model Professioneel Statuut voor organisaties en professionals om in gesprek te gaan over professionele autonomie. 

Model Professioneel Statuut

Professionals hebben ruimte nodig om zelf - samen met de jeugdige en/of het gezin - oplossingen te zoeken voor de hulpvraag en besluiten te nemen die daaraan bijdragen. Het model Professioneel Statuut beschrijft hoe hierbij de verantwoordelijkheden van organisatie en professional verdeeld zijn. Het laat zien waar zich dilemma’s kunnen voordoen. Het geeft aan welke ruimte professionals nodig hebben om autonoom te handelen en wat dit van de organisatie vraagt. Daar waar dilemma’s spelen, kunnen de handvatten uit dit model gebruikt worden om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Aan de slag

Het model Professioneel Statuut verschijnt eind januari. In de eerste helft van 2017 zijn er verschillende regionale ontbijttafels waar professionals en organisaties uitleg krijgen over hoe zij met het statuut aan de slag kunnen.


Deel dit artikel