zoeken X

Nieuws

Hoe weet je of je de norm van de verantwoorde werktoedeling goed toepast?

Jeugdhulpaanbieders vragen zich af of de manier waarop zij de norm en het Kwaliteitskader Jeugd toepassen ‘goed’ is. Een deel van de mensen vindt de ruimte die het Kwaliteitskader Jeugd biedt prettig en kan daar goed mee uit de voeten. Anderen ervaren door die ruimte juist onzekerheid. De vraag is: hoe maak je de afwegingen?

De conclusie tijdens de bijeenkomsten was dat de vraag steeds moet zijn of de werkwijze verantwoord en passend is voor de jeugdige en/of het gezin. Krijgen zij verantwoorde hulp? Het Kwaliteitskader Jeugd biedt voor een deel handvatten, maar vraagt altijd om een eigen afweging en dialoog in de organisatie. Daarbij is het van belang dat in situaties die vragen oproepen, de gemaakte afwegingen inzichtelijk worden gemaakt op een manier die past bij de eigen organisatie.

Bij aanbieders speelt ook de vraag of de Inspectie vindt dat zij de norm goed toepassen en zich op een goede wijze verantwoorden. PJ&J gaat in 2017 hierover met de Inspectie in gesprek.


Deel dit artikel