zoeken X

Nieuws

Handreiking bij Kwaliteitskader Jeugd

Tijdens Oefenplatforms Kwaliteitskader Jeugd is geoefend met het werken volgens de norm van de verantwoorde werktoedeling. Deelnemers willen graag over het kwaliteitskader in gesprek binnen hun eigen organisatie, maar zoeken naar hoe ze dat kunnen doen. In PJ&J is een handreiking gemaakt die hierbij helpt.

Drie stappen

Om in je organisatie over de norm in gesprek te gaan, en te blijven, staat in de handreiking bij het Kwaliteitskader Jeugd welke stappen je met elkaar bespreekt:

Stap 1: Maak de afweging:

  • Is in deze situatie de inzet van een geregistreerde professional nodig?
  • Kan een niet-geregistreerde professional de werkzaamheden doen of kunnen geregistreerde en niet-geregistreerde professionals samen ingezet worden?

Stap 2: Bespreek of de kennis en kunde van de professional aansluit bij de hulpvraag van de jeugdige en/of het gezin.

Stap 3: Verken samen of professionals kunnen werken volgens hun professionele standaard.

Uitleg en tips

In de handreiking vind je bij elke stap uitleg en tips die helpen bij het gesprek.


Deel dit artikel