zoeken X

Nieuws

Geregistreerde en niet-geregistreerde professionals: hoe verdeel je de taken?

In veel organisaties werken professionals (in teams) met elkaar samen. Bijvoorbeeld waar kinderen of jongeren in groepen of gezinshuizen wonen. Daar werken vaak mbo-ers (niet-geregistreerd bij BIG of SKJ) en is een gedragswetenschapper (wel geregistreerd) betrokken bij de hulpverlening. Hoe verdeel je de taken en verantwoordelijkheden en bied je verantwoorde hulp?

Juist omdat ‘verantwoord werken’ in elke situatie iets anders vraagt, is het belangrijk om hierover in gesprek te gaan. Zo kunnen er vragen spelen als: Moet een geregistreerde professional altijd fysiek aanwezig zijn? Kan een niet-geregistreerde professional ook een behandelplan opstellen? Wie is er verantwoordelijk voor fouten die gemaakt worden door een niet-geregistreerde professional die samenwerkt met een geregistreerde professional?

In de factsheet Gezamenlijk inzetten van geregistreerde en niet-geregistreerde professionals vind je hierover meer informatie. De handreiking In gesprek over de norm van de verantwoorde werktoedeling kan ingezet worden bij de dialoog over de afwegingen die gemaakt worden.

PJ&J ondersteunt graag bij het organiseren van een bijeenkomst over verantwoord werk toedelen. Neem hiervoor contact op via info@professionaliseringjeugdhulp.nl.


Deel dit artikel