zoeken X

Artikel

Combinatie Jeugdzorg: 'Blended' leren van cliëntervaringen

Nederland wil toe naar een inclusieve samenleving waarin iedere burger kan participeren, met zijn kracht en zijn kwetsbaarheden. Dit streven sluit aan bij de transformatiedoelstellingen van de jeugdhulp. Essentieel daarbij is dat cliënten – kinderen, jongeren en ouders – ervaren dat ze er mogen zijn, dat ze ertoe doen, dat ze gehoord worden en dat hun stem geldt en telt. Ervaren dat je ertoe doet, is een belangrijke voorwaarde om werkelijk deel te nemen aan de samenleving. Combinatie Jeugdzorg vindt dat heel belangrijk en weet daar alles van. Om de beleving en bejegening van cliënten te borgen, krijgen alle medewerkers training in cliëntenparticipatie. 

Cliëntenparticipatie

Combinatie Jeugdzorg traint zijn medewerkers in hoe zij cliënten laten ervaren dat zij ertoe doen. Ze hebben daar twee trainingen voor: de training Cliëntenparticipatie ‘Mijn leven is jouw werk’, en de training ‘Bejegening is mensenwerk’. Uitgangspunt bij deze trainingen is dat we leren van elkaars ervaringen ongeacht in welke rol of functie we zitten.

Bewustwording

Doel van beide trainingen is het vergroten van de professionele werkhouding en deskundigheid van de medewerkers. Luisteren naar en zich inleven in de ervaringsverhalen van (ex-)cliënten, staat in beide trainingen centraal. Door cliënten hun ervaringen te laten delen, worden medewerkers zich bewust van wat het betekent om cliënt te zijn bij Combinatie Jeugdzorg. Tevens krijgen ze inzicht in de wijze waarop cliënten worden bejegend en wat cliënten daarin belangrijk vinden.

Beide trainingen zijn gemaakt in samenwerking met cliënten en worden gegeven door ervaringsdeskundige (co-)trainers.

Vernieuwing: Blended learning

Combinatie Jeugdzorg gaat de training Cliëntenparticipatie ‘Mijn leven is jouw werk’ ombouwen tot een blended learning training: een combinatie van e-learning en een face-to-facebijeenkomst. Via e-learning wordt kennis overgebracht en ontstaat bewustwording. In de face-to-facebijeenkomst wordt verder ingegaan op bewustwording van de eigen houding, het ervaren van nieuwe mogelijkheden en het toepassen van het geleerde in de praktijk.

Als deze vernieuwing is gerealiseerd:

  • Is bejegening een thema dat voortdurend aandacht krijgt binnen de verschillende zorgvormen en binnen de verschillende loopbaanfases van de medewerkers.
  • Is de training Cliëntenparticipatie ‘Mijn leven is jouw werk’ een blended learning training, waardoor de medewerker op elk gewenst moment en in eigen tempo hiermee aan de slag kan (efficiënt) en kosten worden bespaard (minder face-to-facebijeenkomsten).
  • Is de organisatie digitaal ingericht voor een e-learning training.
  • Is er een poule van ervaringsdeskundige (co-)trainers die de training geven.

Combinatie Jeugdzorg

Combinatie Jeugdzorg ondersteunt kinderen, jongeren en hun ouders bij ingewikkelde vragen op het gebied van opvoeden en opgroeien. Ook beroepskrachten die bijvoorbeeld in het onderwijs of de kinderopvang werken, kunnen bij Combinatie Jeugdzorg terecht voor hulp en advies.

In het project 'Cliëntgericht werken' werken LOC Zeggenschap in zorg, het JeugdWelzijnsBeraad (JWB) en de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP) samen. Samen met hun achterban zijn vijf zogeheten ontwikkelplaatsen gekozen. Deze jeugdhulpaanbieders gaan afzonderlijk met een thema op het gebied van cliëntgericht werken aan de slag. In september worden de eerste resultaten gepresenteerd, eind dit jaar worden best practices, voorbeelden en producten opgeleverd. 

De vijf ontwikkelplaatsen zijn naast Combinatie Jeugdzorg in Eindhoven, De La Salle in Boxtel, Het Dagelijks Bestaan in Zutphen, Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid en Team 050 in Groningen.

Deel dit artikel