zoeken X

Professionalisering en het belang van de beroepsvereniging

In vier levendige dubbelinterviews gaan professionals uit uiteenlopende beroepsgroepen in het jeugddomein met elkaar in gesprek over thema’s als samenwerking, gezamenlijk vakmanschap, professionalisering en de meerwaarde van lidmaatschap van een beroepsvereniging.

Professionals uit het werkveld komen aan het woord en geven antwoord op vragen als: wat betekent professionele autonomie voor de organisatie/professional, en hoe geef je er samen vorm aan? Hoe hebben jullie reflectie georganiseerd? etc. 

In vier levendige dubbelinterviews gaan professionals uit uiteenlopende beroepsgroepen in het jeugddomein met elkaar in gesprek over thema’s als samenwerking, gezamenlijk vakmanschap, professionalisering en de meerwaarde van lidmaatschap van een beroepsvereniging.

Deze dubbelinterviews zijn georganiseerd door de samenwerkende beroepsverenigingen AJN, BCMB,BV Jong, BPSW, NIP, NVO, V&VN en VVAK binnen het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PJ&J). Zij hebben zich gezamenlijk ingezet om de stem van professionals te laten horen en daarmee bij te dragen aan de verdere professionalisering in het jeugddomein. Beroepsverenigingen ondersteunen professionals bij het versterken van hun professionaliteit. Professionalisering gaat niet alleen over de individuele beroepsontwikkeling van professionals, alsook over de ontwikkeling van de verschillende beroepsgroepen en over de samenwerking tussen die verschillende beroepsgroepen. 

In het jeugddomein werken zeer veel verschillende beroepsgroepen die elkaar nog onvoldoende kennen. En voor professionals en samenwerkingspartners is niet altijd helder wat de rol en verantwoordelijkheid is van beroepsverenigingen. In de dubbelinterviews vertellen professionals hoe zij samenwerken en wat zij en hun beroepsvereniging bijdragen aan goede kwaliteit van hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders of verzorgers. Daarmee geven ze een inkijkje in hun dagelijkse werk, waarin ze samen met kinderen, jongeren en hun ouders/ verzorgers zoeken naar oplossingen voor hulpvragen.

Deel dit artikel