zoeken X

Professionaliseringsspel Ik weet het wel

Dit is HET spel voor professionals die op de hoogte willen zijn van de professionalisering binnen de Jeugdhulp en Jeugdbescherming. De BPSW-school heeft dit ontwikkeld in partnerschap met Stichting TopaA-Z. Lees meer

Voor wie?
Het spel is beschikbaar voor teams en organisaties.
Het spel bestaat uit tangramstukken en actiekaarten. Het richt zich op diverse onderdelen van professionalisering, zoals:
  • professionele autonomie
  • beroepscode
  • vakinhoudelijke richtlijnen
  • en visie en beleid in organisaties.
Het biedt concrete handvatten waarmee je in de organisatie en - of zelf - aan de slag kunt. Het maakt uitwisseling van kennis, beelden, visies en ideeën op een leuke manier mogelijk. En het levert een concrete ‘actielijst’ op van punten die je op kunt pakken. Zodat je na het spel kan zeggen; Ik weet het WEL!      

Gebruikershandleiding 

De deelnemers worden verdeeld in teams. De teams proberen zoveel mogelijk tangramfiguren te maken. Door spelopdrachten uit te voeren kunnen de teams losse tangramstukken verdienen. Het team dat de meeste volledige tangramfiguren heeft aan het eind van het spel is winnaar. 

Actiekaarten deelnemers  

De set bestaat uit 60 actiekaarten met stellingen/ vragen voor deelnemers. Op elke actiekaart staat een aantal ogen die corresponderen met de ogen van een dobbelsteen.  

Actiekaarten spelleider 

Het spel kan worden gespeeld onder begeleiding van een professionele inhoudsdeskundige spelleider, die ervoor zorgt dat het maximale uit het spel wordt gehaald.