zoeken X

Onderwijs

Een van de doelen van de Jeugdwet is jeugdhulpverleners meer ruimte geven om hun eigen professionele afwegingen te maken. Dat vraagt om krachtige professionals. Professionals die doen wat nodig is en daar verantwoording over kunnen afleggen. Zij hebben hiermee een belangrijke rol in het bieden van goede jeugdhulp. Dit geldt voor alle professionals, of zij nu een mbo-, hbo- of universitaire opleiding hebben gevolgd.

(Aankomend) professionals zijn autonoom

Jeugdhulpverleners moeten vakbekwaam zijn om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen, zorgvuldig te kunnen handelen en hun keuzes te kunnen verantwoorden. Dit zijn de autonome professionals die de praktijk nodig heeft. Zij zijn continu actief bezig met hun beroepsontwikkeling. Het belang van het kind of de jongere en zijn naasten, staat voor hen altijd voorop.

(Aankomend) professionals kijken integraal

Professionals bieden hulp die aansluit bij de leefomgeving van het kind of de jongere. Zij herkennen en erkennen de deskundigheid van professionals uit andere beroepsgroepen, en zetten die in als dat nodig is.

Ontwikkeling beroepsregistratie

Werkgevers en aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming moeten werk op een verantwoorde manier toedelen aan professionals. Dat kan als professionals vakbekwaam zijn, ongeacht hun opleidingsniveau. In bepaalde gevallen moeten werkzaamheden gedaan worden door jeugdhulpverleners op hbo-niveau of hoger met een beroepsregistratie in het BIG-register of het Kwaliteitsregister Jeugd. Meer informatie hierover vind je in het Kwaliteitskader Jeugd.

Ontwikkeling opleidingsprofielen

In het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PJ&J) wordt gekeken of het landelijk uitstroomprofiel (hbo) jeugdzorgwerker vernieuwd of vervangen moet worden. Tegelijkertijd werken hogescholen in de sector hogere sociale studies al aan vernieuwing van het onderwijs. Beide trajecten worden inhoudelijk op elkaar afgestemd.

In PJ&J is bijzondere aandacht voor hbo-professionals en worden de beroepsregistratie en de (her)registratie-eisen voor hbo-professionals in jeugdhulp en jeugdbescherming ontwikkeld. De opleidingseisen gaan onderdeel uitmaken van die registratie-eisen. De Vereniging Hogescholen is daarom nauw betrokken bij het programma.

Heb je een verouderd diploma en wil je je registreren bij SKJ? Lees deze factsheet. 

Meer informatie voor hbo-studenten

Speciaal voor hbo-studenten hogere sociale studies is door de Vereniging Hogescholen en PJ&J een brochure en een factsheet geschreven. Hierin lees je meer over:

  • de Jeugdwet
  • het verantwoord toedelen van werk
  • beroepsregistratie
  • beroepsontwikkeling
  • de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW)

Inspiratie & instrumenten vanuit gemeenten en jeugdorganisaties die zijn te benutten in het onderwijs!

Oogst ontwikkelagenda Samen beter, Beter samen

Lees verder

Brochure voor hbo-studenten hogere sociale studies

Straks werken in de jeugdhulp of jeugdbescherming?

Wat betekenen de Jeugdwet en het nieuwe jeugdstelsel voor jou?

Downloaden

Over het programma

In het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PJ&J) wordt door het werkveld samengewerkt om het doel van de Jeugdwet te verwezenlijken. Om de kwaliteit van hulp aan kinderen en jongeren verder te verbeteren vindt een transformatie plaats. PJ&J geeft daar binnen verschillende thema’s vorm aan.