zoeken X

Veranderingen toegelicht

Jeugdwet

Op 1 januari 2015 is de Jeugdwet ingegaan. De bedoeling van deze wet is dat alle kinderen en jongeren gezond en veilig opgroeien en zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen.

Als cliënt moet je kunnen rekenen op professionele hulp wanneer dat nodig is. In de Jeugdwet is hiervoor een aantal zaken geregeld. Zo moeten alle jeugdhulpverleners vakbekwaam zijn, cliëntgericht werken en de ruimte krijgen om, samen met de cliënt, beslissingen te nemen. Van jeugdhulpverleners wordt ook verwacht dat zij meer en beter samenwerken. 

Norm van de verantwoorde werktoedeling

In de Jeugdwet staat onder meer dat het werk volgens de 'norm van de verantwoorde werktoedeling' aan jeugdhulpverleners toegewezen moet worden. Dat houdt in dat in bepaalde gevallen gewerkt moet worden met hulpverleners die geregistreerd zijn in het BIG-register of in het Kwaliteitsregister Jeugd.

Een geregistreerde jeugdhulpverlener houdt zijn ervaring en zijn kennis over het werk en het werkveld op peil. Dat is belangrijk, want als cliënt wil je hulp van een professional die zijn vak serieus neemt. Een professional die: scholing volgt, samenwerkt met andere professionals en kritisch kijkt naar zijn eigen handelen in de praktijk.

Relatie cliënt-jeugdhulpverlener

De relatie tussen cliënt en jeugdhulpverlener is erg belangrijk. De 'klik' of de vertrouwensband die een kind, jongere of ouder of verzorger heeft met de jeugdhulpverlener, bepaalt of de hulp kans van slagen heeft.

Het kan zijn dat je hulpverlener niet geregistreerd is. Dit betekent niet dat hij geen hulp meer mag verlenen. Niet iedere jeugdhulpverlener kan of hoeft zich te registreren. De hulpaanbieder maakt de afweging welke professional ondersteunt. Zo kan er bijvoorbeeld voor gekozen worden om een geregistreerde en niet-geregistreerde hulpverlener samen te laten werken. 

Inspiratie & instrumenten vanuit gemeenten en jeugdorganisaties die zijn te benutten in het onderwijs!

Oogst ontwikkelagenda Samen beter, Beter samen

Lees verder

Cliëntbrochure

Wat u kunt doen als u niet tevreden bent over de jeugdhulp

Bezwaar-, klacht- en tuchtprocedures bij jeugdhulp en jeugdbescherming. 

Downloaden

Uit Jeugd en Co

Samen oplossingen zoeken

Hoe kunnen jeugdhulpverleners nóg professioneler werken? Drie ervaringsdeskundigen praten met hulpverlener Timo Schopmeijer en vertrouwenspersoon Annemieke Spijker.

Downloaden

Informatie

Cliëntfolder Jeugdwet

Wat betekent de Jeugdwet voor jeugdigen en ouders?

Downloaden

Over het programma

In het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PJ&J) wordt door het werkveld samengewerkt om het doel van de Jeugdwet te verwezenlijken. Om de kwaliteit van hulp aan kinderen en jongeren verder te verbeteren vindt een transformatie plaats. PJ&J geeft daar binnen verschillende thema’s vorm aan.