zoeken X

Mini-canon

Wat zijn belangrijke waarden voor een goed samenspel tussen 
gemeenten, professionals en werkgevers voor het versterken van de kwaliteit van de jeugdhulp? 
 
Voor het maken van een top-10 van belangrijkste waarden voor een goed samenspel is een canon ontwikkeld. Deze wordt tijdens o.a. de regiobijeenkomsten ingezet om gezamenlijk deze waarden verkennen. De canon is er ook in een kleine uitvoering. Ga met deze mini-canon de dialoog aan in jouw team of organisatie. Het totaaloverzicht aan waarden kun je met elkaar bespreken en samen bepalen of er waarden ontbreken, of de formulering juist is, of sommige waarden bij elkaar horen etc. Download de werkinstructie.

Het kan ook heel waardevol zijn om de dialoog te voeren in een groep met vertegenwoordigers van verschillende perspectieven (gemeente, aanbieder, professional, cliënt, vrijwilliger, ervaringsdeskundige).