zoeken X

Praktijkvoorbeeld 9 - Ruimte voor de professional

Een van de manieren om de kwaliteit van jeugdhulp te verbeteren, is het verminderen van regeldruk en het geven van ruimte aan de professional. Gemeenten spelen daarin een belangrijke rol. Maar wat wordt er verstaan onder ruimte voor de professional? Hoe kunnen gemeenten deze ruimte vergroten en wat hebben professionals nodig om de geboden ruimte daadwerkelijk te nemen? Met deze vragen is regio Haaglanden aan de slag gegaan. Met de door hen opgestelde handvatten voor gemeenten kunnen ook andere gemeenten hun voordeel doen. Voor meer informatie: mail naar Hanneke van Noort hallo@jeugdvisie.nl of Ingrid Kervel ingrid.kervel@denhaag.nl