zoeken X

Praktijkvoorbeeld 8 - Leren van ervaringen van inwoners

Veel gezinnen willen graag vertellen hoe zij steun en hulp ervaren en gemeenten kunnen hiervan leren. De gemeente Diemen heeft inwoners van verschillende leeftijden, met verschillende vraagstukken, actief benaderd om hun ervaringen te delen. Deze zijn opgetekend in vier verhalen en vormden de basis van een gesprek tussen ambtenaren van verschillende afdelingen en niveaus. De gesprekken waren pittig, de opvattingen verschilden. Want wat is goede ondersteuning? En hoe belangrijk zijn regels voor de uitvoering van de verschillende wetten? Door zorgvuldig te kijken naar de ervaringen van inwoners en daar samen respectvol op te reflecteren, is men elkaar beter gaan begrijpen.

Zelf als gemeenten aan de slag met ervaringen van inwoners? MOVISIE maakte een digitale leercyclus gevuld met kennis en voorbeelden.

Vragen hoe jij hier verder mee kan?
Mail naar Irma Spit, irma.Spit@diemen.nl
Mail voor Inwoner Centraal naar Karin Sok, K.Sok@movisie.nl
Mail voor het verhaal van Syts naar J. Klooker, j.klooker@la-base.nl