zoeken X

Praktijkvoorbeeld 6 - Verbeteren van samenwerking tussen pleegouders, jeugdbeschermers en pleegzorgbegeleiders

Hoe zorg je voor een goede samenwerking tussen pleegouders, jeugdbeschermers en pleegzorgbegeleiders? Dat begint met goede gesprekken voeren en dezelfde taal spreken. Daarbij is het belangrijk je te verplaatsen in waarom iemand iets doet. De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen en het Nederlands Jeugdinstituut zijn daarom samen met pleegouders en professionals aan de slag gegaan om inzicht te krijgen in elkaar en in elkaars positie. Met de opbrengst willen ze ook anderen inspireren om hierover het gesprek te gaan voeren. Voor meer informatie: tel 030 - 2931500.