zoeken X

Praktijkvoorbeeld 3 - Bewustwording in bejegening

Hoe ga je binnen een jeugdorganisatie met elkaar om? Hoe ga je als professional steeds opnieuw met een open houding in gesprek met kinderen, jongeren en naasten? Hoe houd je elke dag oog voor elkaars verhalen? Bejegening blijft belangrijk in elke fase van je loopbaan. Hoe houd je hier aandacht voor? De Combinatie Eindhoven heeft blended learning ontwikkeld met een e-learning module en zelf te organiseren face-to-face bijeenkomsten met (co)trainers in de vorm van ervaringsdeskundigen. Er is ook een handleiding beschikbaar voor hoe je doorlopend aandacht blijft houden voor bejegening en hoe je bijeenkomsten met ervaringsdeskundigen hierover organiseert. Voor meer informatie: tel 040 - 2451945.