zoeken X

Praktijkvoorbeeld 11 - Stimuleren van professionele autonomie

Het is vaak lastig om tijdens een werkdag ruimte te vinden voor leren en reflecteren, ook binnen Justitiële Jeugdinrichtingen zoals
Rijks Justitiële Jeugdinrichting De Hartelborgt, Spijkenisse en Stichting Jeugdzorg St. Joseph Het Keerpunt - Icarus en Cadier en Keer.
In een context waar orde, beheersbaarheid, sturing en verantwoording belangrijk zijn, is het soms zoeken naar de manier waarop het beste gebruik gemaakt kan worden van de professionele vaardigheden van iedereen. Uitvoerende professionals halen hun inspiratie in de regel niet uit kerncijfers en sturingsinstrumenten, maar uit voortgang in de behandeling van de jeugdigen. De ontwikkelde instrumenten kunnen helpen hierover het gesprek aan te gaan binnen en om samen te zoeken naar eigenaarschap en professionele autonomie op alle functieniveaus. Voor meer informatie: Marc Quaden marc.quaden@sjsj.nl en Marjan Herbschleb m.herbschleb@dji.minjus.nl.