zoeken X

Colofon

Deze website is tot stand gekomen in het kader van het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming met financiële steun van het ministerie van VWS.

© 2016 Nederlands Jeugdinstituut, Utrecht

Over het programma

In het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PJ&J) wordt door het werkveld samengewerkt om het doel van de Jeugdwet te verwezenlijken. Om de kwaliteit van hulp aan kinderen en jongeren verder te verbeteren vindt een transformatie plaats. PJ&J geeft daar binnen verschillende thema’s vorm aan.