zoeken X

Gereedschapskist Kwaliteitskader Jeugd in de Praktijk

Het Kwaliteitskader Jeugd ondersteunt werkgevers en aanbieders, gemeenten en professionals van jeugdhulp en jeugdbescherming bij het toepassen van de norm van de verantwoorde werktoedeling. 

Volgens de norm moeten taken en werkzaamheden altijd gedaan worden door de juiste professional. Dit betekent dat: alle professionals over de voor hun taken benodigde kennis, kunde en ervaring beschikken, dat voor sommige taken een beroepsgeregistreerde professional moet worden ingezet en dat professionals moeten werken volgens hun professionele standaarden.

Wilt u in uw organisatie aan de slag met het Kwaliteitskader? Dan kunt u gebruikmaken van de tools uit de gereedschapskist. Deze zal steeds aangevuld worden met tools die tot stand komen op basis van ervaring die is opgedaan in het werkveld.

Handreiking

Werk verantwoord toedelen in wijkteams

Downloaden

Factsheet

Gezamenlijk inzetten van geregistreerde en niet-geregistreerde professionals

Downloaden

Doe de quiz

Test uw kennis

Wilt u uw kennis testen over het Kwaliteitskader Jeugd in de Praktijk? Doe dan hier de quiz.

Doe hier de quiz

Handreiking

In gesprek over de norm van de verantwoorde werktoedeling

Downloaden

Handig

Afwegingskader uit het Kwaliteitskader Jeugd

Gaat u in gesprek met collega’s over verantwoorde werktoedeling bij u in de organisatie? Het afwegingskader kan u handvatten bieden. U kunt het op A3-formaat uitprinten.

Downloaden